söndag 8 mars 2009

Magi...

I denna miniburk finns glitter. När vi börjar en sagostund eller en samling får barnen doppa sitt finger i glittret, och antingen ha kvar det på sitt finger eller tex sätta det på sin kind. Detta gör vi för att göra inledningen tydligt. Glittret skapar magi och stämning för barnen. Vi använder oss mycket av glitter i vårt arbete med barnen. Det är ett material som trollbinder barnen.

Inga kommentarer: