måndag 1 juni 2009

Ännu en burk...

Den här burken bygger på matematik. Man kan använda sig av den på olika sätt men här är några olika sätt som vi använder oss av:

* Siffrorna läggs ut på golvet. Barnen får sen ta ett visst antal diamanter. Uppgiften blir sen att lägga rätt antal diamanter vi rätt siffra.

* En annan variant är att dela ut en siffra till varje barn och sen låta dem ta samma antal diamanter som siffran visar.

* Ännu en variant är att lägga diamanter på golvet i tärningens mönster och sen låta barnen lägga siffran vid rätt antal diamanter.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang”. (Lpfö98)

Inga kommentarer: